close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

 •  

   

  Według danych Banku Światowego w 2015 r. ludność Libanu wynosiła prawie 4,5 mln. Wartość PKB w 2015 r. wynosiła 47,1 mld USD, a wzrost 1 %. Libańska gospodarka jest zorientowana na usługi, głównie w dziedzinie bankowości i turystyki.  W 2015 roku sektor usług odpowiadał za prawie 70% wytworzonego PKB.

  Inwestycje zagraniczne w Libanie w prawie 90 % pochodzą z krajów arabskich, główne w sektorach nieruchomości, usług finansowych i turystyki.

  Największym partnerem eksportowym Libanu jest Arabia Saudyjska, na którą przypada prawie 11% eksportu. W dalszej kolejności są to Zjednoczone Emiraty Arabskie (9,7%), Syria (8,7 %), Irak (7,6 %). RPA (7 %), Szwajcaria (4 %). Głównymi towarami eksportowymi Libanu w 2015 roku były wyroby jubilerskie. Następne pod względem ilości były chemikalia, produkty spożywcze, owoce i warzywa, tytoń, materiały budowlane, urządzenia do produkcji energii, tekstylia i wyroby papiernicze.

  Produkty importowane przez Liban to w większości produkty petrochemiczne, samochody, produkty medyczne, ubrania, mięso i żywe zwierzęta, żywność i papier. Krajami, do których import jest największy to Chiny (11,8 %), Włochy (7,7 %), USA (6,8 %), Francja (6,2 %), Niemcy (5,4 %), Rosja (4,5 %) oraz Grecja (4,1 %).

  Liban posiada otwarty system prawny dla inwestorów zagranicznych. Rząd nie dąży do udziału w prawie własności lub funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych.

  Liban jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych:  ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych), MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy), AMF – Arabski Fundusz Walutowy, IDB – Islamski Bank Rozwoju, IBRD (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju), WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), agendy ONZ: FAO, UNCTAD, UNIDO, IAEA, UNESCO, UNRWA.  Od 1999 roku Liban ma status obserwatora w Światowej Organizacji Handlu (WTO).

   

  Współpraca gospodarcza

   

  Stosunki dwustronne między Libanem a Unią Europejską regulowane są przez Europejską politykę sąsiedztwa (EPS).  W 2006 roku weszła w życie Umowa Stowarzyszeniowa między Libanem a UE, a po reformie EPS w 2011 roku, wszedł w życie nowy Plan Działań na lata 2013 – 2020.

   

  Umowy pomiędzy RP, a rządem Libanu:

   

  • Umowa o komunikacji lotniczej podpisana w Bejrucie 25 kwietnia 1966 roku. 
  • Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, podpisana w Bejrucie 26 lipca 1999 r., weszła w życie 7 listopada 2003 r. 

   

  W 2015 r. wartość dwustronnych obrotów zmniejszyła się o 5,3% w porównaniu z rokiem 2014 (7,5 % spadek po stronie polskiego eksportu przy wzroście importu o 8,4%). Eksport z Polski do Libanu to głównie gotowe artykuły spożywcze (prawie 50%) takie jak wyroby tytoniowe, cukier, wyroby czekoladowe i pieczywo cukiernicze. Inne importowane towary to urządzenia mechaniczne i elektryczne, produkty przemysłu chemicznego  oraz wyroby przemysłu papierniczego. W imporcie z Libanu dominują produkty pochodzenia zwierzęcego oraz artykuły spożywcze. Informacje dotyczące  wysokości ceł oraz systemu odpraw celnych można znaleźć na stronie www.customs.gov.lb

  Średni czas odprawy to ok. 2 dni robocze. Działalność eksportowa i importowa może być prowadzona tylko przez przedsiębiorców libańskich zarejestrowanych w Ministerstwie Finansów i posiadający numer NIP. Podatek VAT naliczany od 2002 r. stanowi 10% wartości towaru.

  Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Libanie jest stosunkowo proste i dostępne dla wszystkich (kompleksowy poradnik oraz inne przydatne informacje w tym zakresie znajdziecie Państwo tutaj (http://investinlebanon.gov.lb/en/doing_business/starting_a_business).

  Problemem jest jednak dość duża korupcja. Transparency International (TI) podaje, że Liban zajmuje pod tym względem 136 miejsce na świecie (na 183 kraje w rankingu) i 14 na 20 wśród krajów MENA.

  Według raportu Banku Światowego Doing Business  otwarcie działalności gospodarczej (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/lebanon/starting-a-business) w Libanie wymaga średnio pięciu kroków i dziewięciu dni, w porównaniu ze średnią 8.2 kroków  i 20.9 dni w regionie MENA. Liban uczestniczy w arabskim bojkocie produktów z Izraela. Należy mieć świadomość, że zakazany jest wwóz produktów opatrzonych napisami w języku hebrajskim z uwagi na fakt, iż obowiązuje zakaz importu wszelkich produktów wyprodukowanych w Izraelu. Znane są przypadki zwrotu całego kontenera, którego towar na opakowaniach posiadał napisy w tym języku.

  Realizowany przez Liban program odbudowy i modernizacji gospodarki oraz importochłonny charakter rynku libańskiego stwarza możliwości stopniowego zwiększania wymiany handlowej i współpracy przemysłowej z tym krajem. Ze strony polskiej nasza oferta mogłaby dotyczyć udziału polskich firm, zarówno w charakterze dostawców, jak i wykonawców, w już wdrażanych czy też planowanych programach rozwoju i modernizacji priorytetowych dla gospodarki libańskiej dziedzin:

   

  • sektorze paliwowo-energetycznym ( budowa nowych elektrowni, dostawy wyposażenia, osprzętu, usług i in.);
  • infrastrukturze transportowej (budowa sieci drogowej, rozwój portów, odbudowa i modernizacja istniejących);
  • budownictwie mieszkaniowym;
  • systemach uzdatniania wody i utylizacji ścieków;
  • dziedzinie produktów zdrowotnych, dietetycznych, suplementów diety, kosmetyków;
  • farmacji.

   

  Sektor energii elektrycznej daje duże możliwości inwestycyjne dla firm międzynarodowych. We wrześniu 2011 r. parlament uchwalił awaryjny pakiet finansowy wart  1.2 mld USD w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej o 700 MW . To stworzy możliwości handlowe warte setki milionów USD. Oczekuje się również, że Ministerstwo Energii i Wody w najbliższych latach zainwestuje ponad 1 mld USD na projekty wodne wody i oczyszczania ścieków.

   

  Istnieją także znaczne możliwości inwestycyjne w sektorze poszukiwania ropy i gazu w Libanie. Zasoby ropy szacuje się na ok. 1,7 mld baryłek, a gazu - 122 bilionów m3 gazu.

  Najlepsze efekty w zakresie współpracy przynosi bezpośredni, osobisty kontakt z libańskimi partnerami, najczęściej w formie misji handlowych, czy też udziału w targach. Informacje dotyczące wystaw i targów w Libanie:

   

  http://www.ifpexpo.com/Calendar

   

  http://10times.com/tradeshows

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: