close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAKTYKI

 • Zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji praktyk w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i na placówkach zagranicznych,  możliwe jest ubieganie się o:

  - praktyki studenckie już od III roku studiów,
  - praktyki absolwenckie dla osób, które ukończyły szkołę policealną lub studia wyższe,
  - praktyki zawodowe dla uczniów szkół policealnych (wyłącznie w Centrali MSZ),
  - wolontariat,
  - staż z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

  Osoby ubiegające się o praktyki, staż lub wolontariat w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub w placówce zagranicznej proszone są o zapoznanie się z następującym aktem prawnym:

  Kompletne zgłoszenia na właściwych formularzach aplikacyjnych, należy przesyłać najpóźniej na 45 dni przed planowaną praktyką/stażem/wolontariatem.

  Dodatkowe informacje, w tym formularz aplikacyjny oraz rozporządzenie Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w sprawie organizacji praktyk studenckich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych oraz praktyk zawodowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych znajdują się na stronie MSZ: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/praktyki/

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: