close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 12 stycznia 2018

  Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega obywateli polskich przed podróżą do Libanu.

  MSZ odradza wszelkie podróże:


  •na pogranicze libańsko-syryjskie;
  •na pogranicze libańsko-izraelskie, na południe od rzeki Litani (wszyscy cudzoziemcy muszą otrzymać specjalne zezwolenie na przemieszczanie się w tych rejonach);
  •do obozów dla uchodźców takich jak: Nahr Al Bared i Beddawi koło Trypolisu i Ain Al-Hilweh i Mieh Mieh w pobliżu miasta Sydon.

  MSZ odradza podróże, które nie są konieczne do:

   

  •doliny Bekaa (w tym miasta Baalbek);
  •południowych przedmieść Bejrutu (dzielnica Dahieh, poza główną drogą prowadzącą na lotnisko międzynarodowe).


  Na pozostałym obszarze Libanu, w tym w Bejrucie, należy zachować szczególną ostrożność.


  Większość wizyt w Libanie przebiega bez problemów, a w ostatnich latach nie odnotowano incydentów wymierzonych w cudzoziemców (turystów). Liban jest jednak państwem zagrożonym terroryzmem. Wzmożoną ostrożność należy zachować w szczególności w miejscach mogących być celem ataku (np. obiekty kultu religijnego i miejsca publicznych zgromadzeń).

   

  Zaleca się, szczególnie młodym kobietom, aby nie podróżowały pojedynczo, nie korzystały z propozycji podwiezienia, oprowadzenia po mieście, zaproszenia na posiłek, składanych przez nieznane im osoby.


  W całym Libanie, z wyjątkiem miejsc o charakterze typowo turystycznym, należy powstrzymywać się z robieniem zdjęć, nawet jeśli brak jest znaku zakazującego fotografowanie, lecz w kadrze zdjęcia widoczne są budynki publiczne, żołnierze, policjanci itp. Należy liczyć się z kategorycznym żądaniem ze strony policji, wojska o pokazanie zdjęć i ewentualnie o ich wykasowanie.


  Liban leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi są dostępne na poniższej stronie.

   

  MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: